W 2019 roku zajęliśmy 1. miejsce w Polsce (czyli i 1. miejsce w Warszawie) wśród wszystkich 30 biur RE/MAX, co oznacza, że nasi agenci byli najlepszym zespołem sprzedażowym roku.

Każdy z naszych agentów, jako Twój Osobisty Agent nieruchomości, zapewnia proaktywny marketing, dzięki czemu Twoja nieruchomość jest lepiej wypozycjonowana i sprzedaje/wynajmuje się szybciej. Nasze oferty są promowane na kilkudziesięciu portalach internetowych oraz w systemie wymiany ofert dostępnym jedynie dla biur nieruchomości. Poza standardowym banerem, większość ofert posiada także profesjonalnie wykonane sesje zdjęciowe i/lub wirtualne wizyty. W naszej pracy, w zależności od rodzaju nieruchomości, wykorzystujemy też coraz częściej drony. Agenci dodatkowo promują swoje oferty nieruchomości w mediach społecznościowych i za pomocą ulotek, newsletterów oraz tzw. 'domów otwartych'.

Przy sprzedaży i wynajmie zapraszamy do współpracy na zasadzie umowy ekskluzywnej (tj. z klauzulą wyłączności). Reprezentujemy tylko jedną stronę transakcji - Ciebie. Jesteśmy z Tobą podczas całego procesu transakcyjnego - dbając, bez konfliktu interesów, wyłącznie o Twoje interesy - od początku do końca. Współpracujemy z wieloma partnerami (prawnikami, notariuszami, doradcami kredytowymi, fotografami, home stagerami, firmami remontowymi czy przeprowadzkowymi). Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowy serwis nawet w najbardziej skomplikowanych transakcjach.

Nasze osiągnięcia w sieci RE/MAX Polska:

- biuro nr 1 w Polsce w 2019 r.
- biuro nr 2 w Polsce Centralno-Północnej w 2016 r.
- biuro nr 3 w Polsce w 2015 r.
- biuro nr 1 w Polsce Centralno-Północnej w 2015 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2014 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2013 r.
- biuro nr 2 w Polsce w 2012 r.
- biuro nr 1 w Polsce w 2011 r.
- biuro nr 1 w Polsce Centralnej w 2010 r.


We are a real estate agency with 12 years of experience, operating since 2009, based in Miasteczko Wilanów. We actively and effectively help our clients buy, sell and rent real estate.

Each of our agents, as your Personal Real Estate Agent, provides proactive marketing, thanks to which your property is better positioned and sells/rents faster. Our listings are promoted on several dozen internet portals and in the multiple listing service available only to real estate brokerages. In addition to the standard ‘For Sale’ sign/banner, most listings have professionally made photo sessions and/or virtual visits. Our agents also promote their listings through flyers, newsletters and 'open houses'.


When selling and renting properties, we invite customers to work with us based on an exclusive listing agreement (i.e. agreement with exclusivity clause). We represent only one side of a transaction - yourself. We are with you throughout the entire transaction process - taking care, without any conflict of interest, only of your needs and expectations - from the beginning to the end. We work with many partners (lawyers, notaries, mortgage brokers, photographers, home stagers, renovation and relocation companies, etc.). As a result, we are able to provide comprehensive services even in the most complex transactions.


Our achievements:
- office no. 1 in Poland in 2019
- office no. 2 in Poland East-Central and North-West in 2016
- office no. 3 in Poland in 2015
- office no. 1 in Poland East-Central and North-West in 2015
- office no. 1 in Poland in 2014
- office no. 1 in Poland in 2013
- office no. 2 in Poland in 2012
- office no. 1 in Poland in 2011
- office no. 1 in East-Central Poland in 2010